Woningcorporatie

Het onderdeel parkeren is voor veel corporaties geen core business maar wel een belangrijke maatschappelijke extra service. In veel gevallen wordt de parkeerportefeuille hierdoor niet op de best mogelijke manier gemanaged. Dit zorgt er niet alleen voor dat er veel geld verloren gaat met de exploitatie maar dat de extra service ook niet bij de juiste doelgroep terecht komt. Daarnaast zien we dat ook het propertymanagement geen core business is, waardoor parkeerplaatsen en parkeergarages niet altijd even schoon en veilig zijn. Dit doet afbreuk aan de leefbaarheid en de maatschappelijke functie die het heeft.

Visie

Veel corporaties kampen met hetzelfde probleem. Aangezien voor veel corporaties de parkeerportefeuille individueel te klein is om deze goed te managen zou het management van meerdere portefeuilles kunnen worden gebundeld om schaalvoordelen te behalen. De bundeling zorgt ervoor dat specifieke kennis opgebouwd kan worden en dat iedere corporatie daar individueel van kan profiteren.

Parkgenoot

Om dit mogelijk te maken is Parkgenoot opgericht. Parkgenoot richt zich op het specifieke asset- en propertymanagement vraagstuk van parkeerportefeuilles van woningcorporaties uit handen te nemen. Op deze manier bieden we een service waarmee we schaal creëren en daarmee kunnen we corporaties ontzorgen.

Kennismaken?

Enthousiast geworden? Neem contact op via huur@parkgenoot.nl of bel naar 085 - 06 08 446.